Domov

Vyhledat v textu

Horní menu

Informace pro zájemce

Aktuální informace o volných místech v denním a týdenním stacionáři poskytne sociální pracovnice:                Bc. Eva Čermáková - tel.: 382 215 232, GSM: 606 286 986

Naše služby jsou poskytovány na adrese:     DOZP Zběšičky - pracoviště Duha Písek

Jana Mukařovského 2309, 397 01 Písek

Informační leták o službě

Pokud máte zájem o naše nabízené služby, stáhněte si  žádost o přijetí (stáhnout), nebo si domluvte osobní návštěvu, vše Vám rádi ukážeme a vysvětlíme.

Vyplněnou žádost s potřebnými přílohami doručte osobně či poštou na výše uvedenou adresu. Po přijetí žádosti Vás budeme kontaktovat s informacemi o dalším průběhu jednání, popřípadě s žádostí o doložení chybějících příloh.

Povinné přílohy:

 • Vyjádření o zdravotním stavu žadatele (stáhnout)
 • Kopie usnesení soudu – Listina o ustanovení opatrovníka. 
 • Kopie rozhodnutí ČSSZ o přiznání důchodu. Poslední oznámení ČSSZ o výši přiznaného důchodu.
 • Kopie rozhodnutí ÚP o přiznání příspěvku na péči
 • Kopie průkazky zdravotní pojišťovny
 • Kopie rodného listu u žadatele do 18 let
 • Kopie občanského průkazu žadatele

Postup při podání žádosti

Komu služba není určena:

V souladu s § 91 ods. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách může zařízení odmítnout poskytnutí sociálních služeb osobám, když:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou žadatel žádá nebo nespadá do cílové skupiny;
 • nemá zařízení dostatečnou volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby;
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové služby;
 • žadateli vypověděl v době kratší než 6 měsíců předchozí smlouvu z důvodu porušování povinností.

Pokud se zájemce o službu dohodne s poskytovatelem na podmínkách služby, bude se zájemcem uzavřena Smlouva o poskytnutí sociální služby.

Ceník služeb

Za zvolené služby platí uživatel každý měsíc částku úhrady. Výše úhrad za poskytované sociální služby je upravena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.  Úhrada za poskytnuté sociální služby v našem zařízení vychází z aktuálního ceníku (viz záložka Dokumenty) a je sjednána ve smlouvě o poskytování sociálních služeb.

Informace pro zájemce - alternativní

Sponzorský dar

V sobotu 30.ledna 2016 navštívila náš Domov zástupkyně firmy Allyn International, s.r.o. paní Petra Horská a předala panu řediteli Ing.Pavlu Pecháčkovi finanční sponzorský dar ve výši 30.773,- Kč. Získané prostředky budou použity na zkvalitnění poskytovaných služeb. Celé firmě a jejím zaměstnancům všichni klientky a klienti velice děkují.

Fotografie z předání

Sponzoři

Děkujeme všem velkým i malým dárcům, kteří nás podporují.

BZK PLUS s.r.o. Kestřany

Rotary Club Písek
Kočí a.s.
Město Písek
Beton Písek spol. s r.o.
REKULTIVACE Písek s.r.o.
Michal Kupec Milevsko
CYKLOŠVEC s.r.o.
Lékárna Aspasia Milevsko
Agentura Lion Audio
Cookieland Petr Boháč
Nakladatelství Triton s.r.o.
Zemědělské družstvo Bernartice
Jiří Zelenka Rataje
Zdeněk Havránek Písek
Jan Lexa České Budějovice
OMV
Pekárna Vacov
Cukrárna Emil Gaigher Písek
Casta a.s.

 

Pohodové setkání kamarádů

Záznam kabelové televize z akce. ( od 7:12 minuty )

Odkaz na záznam

Vystoupení Teddy Bandu

V dubnu se kapela Teddy Band zúčastnila hudebního festivalu Salve Caritas Salve Vita ve Strakonicích. Na videu můžete shlédnout část jejich vystoupení.

Teddy Band

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Společně jsme s Vámi!

V rámci Týdne sociálních služeb ČR (3.- 9. října 2016)Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří v DOZP Zběšičky, pracoviště Zběšičky, který proběhne dne 5.10.2016 od 9 do 15 hodin. Těšíme se na Vás :-))

Život pod Duhou

Krátký studentský dokument o našem Denním a týdenním stacionáři Duha v Písku

Zhlédnout dokument

Integrovaná kavárna Pontes

Od června 2012 je v Písku otevřena integrovaná kavárna Pontes, kde jsou zaměstnaní klienti ze stacionáře Duha Písek spolu s dalšími lidmi se zdravotním postižením. Kavárna se nachází v těsné blízkosti Kamenného mostu. Přijďte podpořit zaměstnance kavárny v jejich úsílí uplatnit se na trhu práce.
www.kavarnapontes.cz

Návštěvnost stránek

087531