Domov

Vyhledat v textu

Horní menu

 

Chráněné bydlení Duha

Chráněné bydlení Duha ( Mukařovského 2309, Písek) a Pod Duhou (K. Čapka 328, Písek) 

kapacita zařízení: 17 klientů

Chráněné bydlení  poskytuje celoroční pobytové služby dospělým osobám s  mentálním postižením se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového bydlení.

Cílová skupina

Lidé starší 18-ti let s mentálním postižením, kteří žijí trvale v péči příbuzných (většinou rodičů) nebo zařízení sociální péče, kde nemají dostatek příležitostí vytvořit si dovednosti pro samostatné bydlení, případně si získané zkušenosti prověřit v praxi.

Služba chráněné bydlení není určena pro:

 • osoby, které nespadají do cílové skupiny uživatelů;
 • osoby, které žádají o jinou sociální službu, než kterou naše zařízení poskytuje;
 • osoby, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby:
  a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
  b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci;
  c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;
 • osoby, kterým jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců předchozí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Přednostně do zařízení budou přijímány osoby s trvalým či hlášeným pobytem na území Jihočeského kraje.

1.      Poslání, principy a základní činnosti poskytované služby

Chráněné bydlení v  Písku nabízí lidem s mentálním postižením možnost získat nebo prohloubit dovednosti vedoucí k plnohodnotnému a samostatnému životu.

Principy poskytovaných sociálních služeb:

 • Individuální přístup k uživateli
 • Respektování svobodné volby uživatele
 • Respektování a dodržování lidských práv
 • Týmová práce a pravidelné školení zaměstnanců
 • Přiměřená podpora a pomoc uživateli
 • Partnerství – spolupráce zaměstnance a uživatele

Základní činnosti poskytované služby:

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • Poskytnutí ubytování,
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • Sociálně terapeutické činnosti,
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

2.      Zahájení poskytování sociální služby

Informace o poskytované službě pro zájemce o službu bude možné získat na internetových stránkách naší organizace (www.domovzbesicky.cz), od našich zaměstnanců. Informace zájemcům také poskytujeme po telefonu, po e-mailu, především však během osobního setkání se zájemcem. V případě projeveného zájmu o službu je domluveno osobní jednání mezi sociální pracovnicí a zájemcem, popř. opatrovníkem.

Uživatelé jsou do chráněného bydlení přijímáni na základě žádosti zájemce. V průběhu přijímacího řízení respektujeme individuální potřeby žadatele a každou žádost posuzujeme s přihlédnutím k jeho osobnosti a situaci, ve které se ocitá. Pokud nejsou žádné okolnosti, které by bránily přijetí do služby chráněného bydlení, je se zájemcem uzavřena Smlouva o poskytování služeb sociální péče. Při zahájení poskytování služby je uživatel seznámen se zaměstnanci a do 1 měsíce mu je přidělen klíčový pracovník, který s uživatelem sestavuje individuální plán.

3.      Život na bytech

Obyvatelé bytu vedou společnou domácnost. Všichni se dle svých schopností  podílejí na chodu bytu na základě společné dohody. Ať už se jedná o nákup, vaření, mytí nádobí, praní, žehlení, úklid atd. Uživatelé si mohou vybrat, s kým chtějí pokoj sdílet. Jedná se o prostor, ve kterém by se měli cítit bezpečně a pohodlně. Ostatní prostory užívají společně.

Soužití na jednotlivých bytech probíhá jako v běžné domácnosti. Někdo odchází do práce či za jinými svými povinnostmi. Volný čas mohou uživatelé trávit dle svých představ a zájmů.

Všechny činnosti jsou prováděny za přiměřené podpory pracovníků.

4.      Časový rozvrh služby

Služba chráněného bydlení je poskytována celoročně.

 

Menu

Návštěvy u klientů DOZP Zběšičky, pracoviště Zběšičky

Pokyn ředitele DOZP Zběšičky 3/2021

 

Návštěvy v DOZP Zběšičky,  pobyty klientů v domácím prostředí a výdej obědů cizím strávníků.

Ředitel DOZP Zběšičky vydává tento pokyn k realizování návštěv rodinných příslušníků, opatrovníků a dalších blízkých osob uživatelů v pobytových sociálních službách DOZP Zběšičky, pracoviště Zběšičky. Dále upravuje podmínky pobytu uživatelů v domácím prostředí a pravidelné odebírání strany cizími strávníky.

 1. V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v regionu od 16. 12. 2021 povolují návštěvy opatrovníků, rodinných příslušníků a dalších osob, které by chtěly navštívit klienty DOZP Zběšičky. Podmínkou návštěvy je předložení negativního PCR testu či negativní Antigenního testu. PCR test nesmí být starší více než 72 hodin a Antigenní test nesmí být starší nesmí být starší více než 24 hodin. Tato podmínka se vztahuje i na osoby s dokončeným očkováním proti nemoci Covid 19.
 2. Pobyt uživatele v domácím prostředí se dovoluje. Podmínkou návratu zpět do DOZP je předložení negativního PCR testu. Tato podmínka se vztahuje i na klienty, kteří již mají dokončené očkování proti nemoci Covid 19.
 3. Až do odvolání se bude strava cizím strávníkům, kteří pravidelně odebírají stravu z DOZP - pracoviště Zběšičky, vydávat mimo prostory DOZP do nádob určených k přenosu stravy. Přístupová cesta k personálu kuchyně bude pro veřejnost jasně vyznačena.
 4. Tento Pokyn ředitele DOZP Zběšičky 3/2021 bude pravidelně aktualizován s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.
 5. S tímto pokynem budou prokazatelným způsobem seznámeni pracovníci přímé obslužné péče DOZP Zběšičky.

Aktualizováno dne 16.12. 2021

 

 

 

 

Ing. Pavel Pecháček,

ředitel DOZP Zběšičky

 

 

 

Publicistický magazín Klíč ČT 2, 17. 1. 2018 15:20 hod.

Ve dnech 2. až 4. 1. 2018 proběhlo v DOZP Zběšičky, pracoviště Zběšičky a Písek, natáčení publicistického magazínu Klíč. Tento díl se odvysílá na ČT 2 dne 17. 1. 2018 od 15:20 hodin.

 

Sponzoři

Děkujeme všem velkým i malým dárcům, kteří nás podporují :-))

BZK PLUS s.r.o. Kestřany

Rotary Club Písek

Zemědělské družstvo Bernartice

Hana Marková Stará Hlína

Gabriela Havránková Písek

Zdeněk Havránek Písek

Jan Lexa České Budějovice

Jří Zelenka Rataje

Marie Mikšovská Milevsko

Glazura s.r.o. Roudnice nad Labem

Ing. Pavla Zahrádková Březnice u Bechyně

Allyn  International Services s.r.o. Praha

 

Pohodové setkání kamarádů

Záznam kabelové televize z akce. ( od 7:12 minuty )

Odkaz na záznam

Vystoupení Teddy Bandu

V dubnu se kapela Teddy Band zúčastnila hudebního festivalu Salve Caritas Salve Vita ve Strakonicích. Na videu můžete shlédnout část jejich vystoupení.

Teddy Band

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

Život pod Duhou

Krátký studentský dokument o našem Denním a týdenním stacionáři Duha v Písku

Zhlédnout dokument

 

 

Návštěvnost stránek

136720