Domov

Vyhledat v textu

Horní menu

Úkony péče

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky (dále jen „Domov“), pracoviště Zběšičky, jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb nabízí svým uživatelům běžný rozsah základních činností stanovených v § 48, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Tyto zákonem vymezené základní činnosti má každý uživatel vyjmenovány ve sjednané smlouvě. Za tyto základní činnosti hradí uživatel smluvně sjednanou úhradu, která se skládá z částek za stravování, za ubytování a za úkony péče ve výši 100 % přiznaného příspěvku na péči.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
a)    pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
b)    pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
c)    pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
d)    pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
e)    pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
a)    pomoc při úkonech osobní hygieny,
b)    pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
c)    pomoc při použití WC.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
a)    pracovně výchovná činnost,
b)    nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
c)    vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
d)    volnočasové a zájmové aktivity.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
a)    podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
b)    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

Sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Menu

Sponzorský dar

V sobotu 30.ledna 2016 navštívila náš Domov zástupkyně firmy Allyn International, s.r.o. paní Petra Horská a předala panu řediteli Ing.Pavlu Pecháčkovi finanční sponzorský dar ve výši 30.773,- Kč. Získané prostředky budou použity na zkvalitnění poskytovaných služeb. Celé firmě a jejím zaměstnancům všichni klientky a klienti velice děkují.

Fotografie z předání

Sponzoři

Děkujeme všem velkým i malým dárcům, kteří nás podporují.

BZK PLUS s.r.o. Kestřany

Rotary Club Písek
Kočí a.s.
Město Písek
Beton Písek spol. s r.o.
REKULTIVACE Písek s.r.o.
Michal Kupec Milevsko
CYKLOŠVEC s.r.o.
Lékárna Aspasia Milevsko
Agentura Lion Audio
Cookieland Petr Boháč
Nakladatelství Triton s.r.o.
Zemědělské družstvo Bernartice
Jiří Zelenka Rataje
Zdeněk Havránek Písek
Jan Lexa České Budějovice
OMV
Pekárna Vacov
Cukrárna Emil Gaigher Písek
Casta a.s.

 

Pohodové setkání kamarádů

Záznam kabelové televize z akce. ( od 7:12 minuty )

Odkaz na záznam

Vystoupení Teddy Bandu

V dubnu se kapela Teddy Band zúčastnila hudebního festivalu Salve Caritas Salve Vita ve Strakonicích. Na videu můžete shlédnout část jejich vystoupení.

Teddy Band

24. 11. Emílie

Zítra: Kateřina

Život pod Duhou

Krátký studentský dokument o našem Denním a týdenním stacionáři Duha v Písku

Zhlédnout dokument

Integrovaná kavárna Pontes

Od června 2012 je v Písku otevřena integrovaná kavárna Pontes, kde jsou zaměstnaní klienti ze stacionáře Duha Písek spolu s dalšími lidmi se zdravotním postižením. Kavárna se nachází v těsné blízkosti Kamenného mostu. Přijďte podpořit zaměstnance kavárny v jejich úsílí uplatnit se na trhu práce.
www.kavarnapontes.cz

Návštěvnost stránek

093219