Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Domov Zběšičky > Úkony péče

Úkony péče

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky (dále jen „Domov“), pracoviště Zběšičky, jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb nabízí svým uživatelům běžný rozsah základních činností stanovených v § 48, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Tyto zákonem vymezené základní činnosti má každý uživatel vyjmenovány ve sjednané smlouvě. Za tyto základní činnosti hradí uživatel smluvně sjednanou úhradu, která se skládá z částek za stravování, za ubytování a za úkony péče ve výši 100 % přiznaného příspěvku na péči.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 • volnočasové a zájmové aktivity.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a
 • dovedností podporujících sociální začleňování osob,

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.