Domov

Horní menu

Úkony péče

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky (dále jen „Domov“), pracoviště Zběšičky, jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb nabízí svým uživatelům běžný rozsah základních činností stanovených v § 48, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Tyto zákonem vymezené základní činnosti má každý uživatel vyjmenovány ve sjednané smlouvě. Za tyto základní činnosti hradí uživatel smluvně sjednanou úhradu, která se skládá z částek za stravování, za ubytování a za úkony péče ve výši 100 % přiznaného příspěvku na péči.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
a)    pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
b)    pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
c)    pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
d)    pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
e)    pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
a)    pomoc při úkonech osobní hygieny,
b)    pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
c)    pomoc při použití WC.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
a)    pracovně výchovná činnost,
b)    nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
c)    vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
d)    volnočasové a zájmové aktivity.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
a)    podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
b)    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

Sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Menu

Návštěvy u klientů DOZP Zběšičky, pracoviště Zběšičky

 

 

 

Publicistický magazín Klíč ČT 2, 17. 1. 2018 15:20 hod.

Ve dnech 2. až 4. 1. 2018 proběhlo v DOZP Zběšičky, pracoviště Zběšičky a Písek, natáčení publicistického magazínu Klíč. Tento díl se odvysílá na ČT 2 dne 17. 1. 2018 od 15:20 hodin.

 

Sponzoři

Děkujeme všem velkým i malým dárcům, kteří nás podporují :-))

Paní Ludmila Stýblová z Vlachova Březí

Paní Kateřina Šolcová - projekt dětského příměstského tábora v Písku

Nadace Charty77. Praha 1

Kočí a.s., Písek

Dispo Mask Czech s.r.o.,    Praha 4

Faurecia Components Písek s.r.o.

Vlastimil Chval, Planá nad Lužnicí

Adolf Mareš, Boršov nad Vltavou

paní Velická , Nepotřebné věci od vás - pomáhají dětem od nász.s., Písek

BZK PLUS s.r.o. Kestřany

Rotary Club Písek

Zemědělské družstvo Bernartice

Hana Marková Stará Hlína

Gabriela Havránková Písek

Zdeněk Havránek Písek

Jan Lexa České Budějovice

Jří Zelenka Rataje

Marie Mikšovská Milevsko

Glazura s.r.o. Roudnice nad Labem

Ing. Pavla Zahrádková Březnice u Bechyně

Allyn  International Services s.r.o. Praha

Obyvatelé Obce Křenovice

 

Pohodové setkání kamarádů

Záznam kabelové televize z akce. ( od 7:12 minuty )

Odkaz na záznam

Vystoupení Teddy Bandu

V dubnu se kapela Teddy Band zúčastnila hudebního festivalu Salve Caritas Salve Vita ve Strakonicích. Na videu můžete shlédnout část jejich vystoupení.

Teddy Band

10. 6. Gita

Zítra: Bruno

Život pod Duhou

Krátký studentský dokument o našem Denním a týdenním stacionáři Duha v Písku

Zhlédnout dokument

 

 

Návštěvnost stránek

155546