Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Denní stacionář > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Aktuální informace o volných místech v denním stacionáři poskytne sociální pracovnice:               

Bc. Eva Vodičková - tel. +420 382 215 232, GSM: +420 606 286 986

Naše služby jsou poskytovány na adrese:  DOZP Zběšičky - pracoviště Duha Písek

Jana Mukařovského 2309, 397 01 Písek

Provozní doba denního stacionáře:

Pondělí až pátek: 6:00hod - 18:00hod.,  vyjma státních svátků.

Informační leták (DOC)

Pokud máte zájem o naše nabízené služby, stáhněte si žádost přijetí (stáhnout), nebo si domluvte osobní návštěvu, vše Vám rádi ukážeme a vysvětlíme.

Vyplněnou žádost doručte osobně či poštou na výše uvedenou adresu. Po přijetí žádosti Vás budeme kontaktovat s informacemi o dalším průběhu jednání. K žádosti o přijetí prosím předložte k nahlédnutí tyto dokumenty:

  • Občanský průkaz žadatele či rodný list u žadatele do 15 let
  • Listina o ustanovení opatrovníka, příp. rozsudek o omezení svéprávnosti
  • Kopie průkazky zdravotní pojišťovny

Postup při podání žádosti (DOC)

Komu služba není určena:

V souladu s § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách může zařízení odmítnout poskytnutí sociálních služeb osobám, když:

  • neposkytuje sociální službu, o kterou žadatel žádá nebo nespadá do cílové skupiny;
  • nemá zařízení dostatečnou volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby;
  • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové služby;
  • žadateli vypověděl v době kratší než 6 měsíců předchozí smlouvu z důvodu porušování povinností.

Pokud se zájemce o službu dohodne s poskytovatelem na podmínkách služby, bude se zájemcem uzavřena Smlouva o poskytnutí sociální služby.

Ceník služeb

Za zvolené služby platí uživatel každý měsíc částku úhrady. Výše úhrad za poskytované sociální služby je upravena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.  Úhrada za poskytnuté sociální služby v našem zařízení vychází z aktuálního ceníku (viz záložka Dokumenty) a je sjednána ve smlouvě o poskytování sociálních služeb.

Informace pro zájemce - alternativní (DOC)