Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Chráněné bydlení > Vzdělávání

Vzdělávání

Několik let spolupracujeme s Dětským domovem, Mateřskou školou, Základní školou a Praktickou školou Písek, Šobrova 111. V rámci fakultativních služeb zajišťujeme dopravu klientů do školy a zpět. V současné době probíhají jednání o možnostech vzdělávání uživatelů starších 26-ti let.

http://www.ddaskoly.cz/

Rozvoj školních znalostí

V rámci poskytování sociálních služeb usilujeme o rozvoj nebo alespoň o udržení stávajících školních znalostí našich uživatelů. Soustředíme se zejména na praktické dovednosti - čtení, psaní, počítání, manipulace s penězi, orientace v prostoru, znalosti o vlastní osobě.

Rozvoj řeči

Pracovníci přímé péče provádí s uživateli základní logopedické cvičení zaměřené na správnou artikulaci, výslovnost hlásek, na správné dýchání. Uživatelé potřebující speciální logopedickou péči navštěvují speciálního pedagoga - logopeda a dle instrukcí je logopedické cvičení prováděno v našem zařízení.