Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Domov Zběšičky > Zdravotní péče

Zdravotní péče

Zdravotní péči poskytují v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odbornosti zdravotničtí pracovníci  způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle právních předpisů. V zařízení je stálá pohotovost zdravotní sestry, která zajišťuje zvládnutí akutních potřeb klientů v souvislosti s jejich zdravotním stavem, nutností výkonu další ošetřovatelské péče, rekonvalescence.

Ošetřovatelská činnost sleduje biologické potřeby klienta (polohování, pohybový režim), druhy a intenzitu bolesti, výživu, psychosociální potřeby (informace, zabezpečení klidu, jistoty a bezpečí). K zajištění péče je využíváno speciální vybavení, např.: elektrický zvedák, rehabilitační vozíky, transportní systém na přesun klientů, mobilní koupací vana, vzduchové antidekubitní matrace, elektrická lůžka.

Zdravotní péče Zdravotní péče

Komplexní ošetřovatelská péče je rozšířena o péči rehabilitační. Je prováděna fyzioterapeutem s odbornou způsobilostí a pracovníkem sociálních služeb odborně vyškoleným absolvováním dlouholetého kurzu v oboru masér pro zdravotnická zařízení. Rehabilitace zlepšuje hybnost klientů, udržuje nebo obnovuje plný rozsah jejich pohybu, napomáhá k udržení a rozvoji soběstačnosti a sebeobslužnosti, obnovuje komplexní a základní motoriku postižených končetin, zlepšuje psychický stav, přispívá ke zklidnění depresivních, úzkostných a agresivních stavů, upravuje fyziologické funkce organismu, zlepšuje kvalitu života.

Rehabilitační úkony pro klienty

  • celková vířivá koupel
  • masáže - měkká technika, reflexní masáže
  • elektroléčba
  • magnetoterapie
  • léčebný tělocvik
  • mechanoterapie (použití přístrojů)
  • trampoterapie
  • hipoterapie
  • canisterapie

Zdravotní péče Zdravotní péče

Zajištění lékařské péče

Lékařská péče je zajištěna smluvně s jednotlivými lékaři. V Domově lékaři pravidelně ordinují v ordinaci v 1.patře budovy Úseku přímé péče I.

MUDr. Matouš Novák - praktický lékař pro dospělé

Ordinuje pravidelně 1 x týdně, každou středu od 13:30 do 15:00 hodin.

Telefonický kontakt (Poliklinika Milevsko): +420 382 503 254.

MUDr. Naděžda Urbanová - pediatr

Ordinuje pravidelně 1 x za měsíc, vždy první čtvrtek v měsíci od 12:30 do 13:30 hodin.

Telefonický kontakt (Poliklinika Milevsko): +420 382 503 226.

MUDr. Marta Říhová - psychiatr

Ordinuje 2 x za měsíc, většinou každou druhou středu od 9:00 do 13:00 hodin.

Telefonický kontakt: +420 777 110 607.

MUDr. Jitka Kokaislová - neurolog

Ordinuje 1 x za měsíc, vždy první čtvrtek v měsíci od 9:30 do 12:00 hodin.

Telefonický kontakt: +420 382 772 548.

MUDr. Šárka Matějková - stomatolog

Ordinuje pravidelně 1 x měsíčně, každý poslední pátek od 7:00 do 13:00 hodin. V případě akutní bolesti jsou klienti odvezeni na Polikliniku Písek.

Telefonický kontakt: +420 731 192 863.

Lékařská služba první pomoci

Zajišťuje zdravotní péči mimo ordinační hodiny lékařů:

Poliklinika Milevsko  - sobota 8:00 - 11:00 hodin

Nemocnice Písek - v pracovní dny 16:00 - 20:00 hodin, o svátcích a víkendech 8:00 - 20:00 hodin

Rychlá záchranná služba

Tel. č. 155.