Drobečková navigace

Úvod > O domově > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76  České Budějovice

Základní účel zřízení - domov pro osoby se zdravotním postižením
Hlavní činnost - stravování, ubytování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Domov pro osoby se zdravotním postižením

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
  Zběšičky 23
  398 43 Bernartice u Milevska

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
  Zběšičky 23
  398 43 Bernartice u Milevska

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 382 585 350

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.domovzbesicky.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
  Zběšičky 23
  398 43 Bernartice u Milevska

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  pechacek@domovzbesicky.cz

 • 4.8 Datová schránka

  p22kii8

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-23927271/0100

6. IČO

70869669

7. DIČ

Nejsme plátcem DPH

8. Dokumenty

 

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: pechacek@domovzbesicky.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): p22kii8

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, Zběšičky 23, 398 43 Bernartice u Milevska

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel/ředitelka, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Domovem pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.