Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Denní stacionář > Historie

Historie

Naše zařízení sociální péče bylo vybudováno v letech 1984 – 1987 jako součást Krajského ústavu sociální péče v Černovicích a do provozu bylo uvedeno 1. 2. 1987. Byly vybudovány 3 samostatné budovy typu Okál.  Stavba byla postavena ve svahu, v části Písku zvané Logry. Zařízení neslo název Ústav sociální péče pro mládež v Písku, již od počátku bylo určeno pro mentálně postižené osoby a mělo kapacitu 50 osob, která se po celou dobu poskytování služeb nezměnila. Sociální péče je taktéž od počátku až dodnes poskytována denně nebo týdenně.

Historie Historie

Ke dni 31. 12. 1990 došlo ke zrušení Krajského ústavu sociální péče Černovice a od 1. 1. 1991 se zařízení stalo rozpočtovou organizací, jejímž zřizovatelem byl Okresní úřad v Písku.

Od 1. 11. 2000 došlo ke změně z rozpočtové organizace na příspěvkovou, a zařízení neslo název Ústav sociální péče Duha Písek.

Od 1. 1. 2003 se zřizovatelem příspěvkové organizace Ústavu sociální péče Duha stal Jihočeský kraj.

V letech 2003 – 2005 probíhala v našem zařízení rekonstrukce. Byla vestavěna nová budova, která spojila tři stávající budovy v jeden komplex. Objekt byl zateplen, budova byla vybavena výtahem. Některé prostory se tak staly bezbariérovými a byla také zmodernizována kuchyně.

Historie

V souvislosti s uvedením zákona č. 108/2006 Sb., došlo ke změně názvu zařízení na Denní a týdenní stacionář Duha, a to od 6. 3. 2007. Stali jsme se sociální službou určenou pro osoby od 3 do 64 let.

Ke dni 31. 12. 2011 došlo k zániku našeho zařízení jako samostatné organizace, staly jsme se pracovištěm Duha Písek Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky a jsme sociální službou určenou  pro osoby od 5 let.

Od 1. 4. 2013 poskytujeme další službu - chráněné bydlení.