Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Domov Zběšičky > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

V naší sociální službě - v domově pro osoby se zdravotním postižením - nemáme aktuálně žádná volná místa.

Kontaktní zaměstnanec: Bc. Andrea Kadlecová, sociální pracovnice

Tel.: +420 382 734 011

Email: kadlecova@domovzbesicky.cz

Prohlídka Domova vždy po předešlé telefonické dohodě, možno i o víkendech.

Formulář Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby a formulář Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele lze získat:

 • přímo v zařízení v kanceláři sociální pracovnice (budova zámečku, 1. patro);
 • v elektronické podobě ve formátu .doc nebo .pdf (viz. níže);
 • na vyžádání zašle sociální pracovnice žádost zájemci poštou.

K žádosti je třeba doložit následující dokumenty:

Zletilý žadatel (nad 18 let)

 • Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele
 • Kopie rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka (v případě, že byl žadatel soudním rozhodnutím omezen ve svéprávnosti)

Nezletilý žadatel (do 18 let)

 • Rodný list
 • Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele
 • Kopie rozhodnutí soudu o svěření nezletilé osoby do péče (v případě, že nezletilý žadatel byl soudním rozhodnutím svěřen do péče jiné osobě)
 • Kopie rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy (v případě, že byla soudním rozhodnutím nařízena ústavní výchova)

Poučení žadatele/ zákonného zástupce

Osobní údaje uvedené v žádosti, včetně citlivých informací o zdravotním stavu žadatele (formulář Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele), jsou vyžadovány za účelem evidence žádosti v evidenci žadatelů o sociální službu domova pro osoby se zdravotním postižením, popř. k dalšímu jednání směřujícímu k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. Pověřenými osobami, které jsou oprávněni zpracovávat osobní a citlivé údaje, jsou sociální pracovnice a smluvní lékař z oboru psychiatrie.

Zájemce o službu může rovnou vyplnit formulář Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby a formulář Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele. Po doručení vyplněných formulářů zpět do Domova kontaktuje sociální pracovnice zájemce s informacemi k dalšímu postupu.

Před samotným uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v DOZP Zběšičky je vhodné, aby zájemce/žadatel absolvoval minimálně jednu osobní schůzku a prohlídku zařízení.

Výjimku tvoří:

 • zájemce, který je trvale upoután na lůžko a jeho zdravotní stav nedovoluje osobní návštěvu přímo v zařízení;
 • zájemce, jehož zastupuje jako opatrovník město nebo obec;
 • jiné závažné objektivní důvody na straně zájemce.

V těchto případech je možné, aby sociální pracovnice provedla vlastní šetření v místě pobytu zájemce, jedná-li se o osobu s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

Formuláře ke stažení:

Vzorová smlouva