Domov

Vyhledat v textu

Horní menu

Informace pro zájemce

V naší sociální službě - v domově pro osoby se zdravotním postižením - nemáme aktuálně žádná volná místa.

Kontaktní zaměstnanec: Zuzana Knížová, DiS., sociální pracovnice
tel.: 382 734 011, 731 240 637
email: knizova@domovzbesicky.cz

Prohlídka Domova vždy po předešlé telefonické dohodě, možno i o víkendech.

Formulář Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby a formulář Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele lze získat:

 • přímo v zařízení v kanceláři sociální pracovnice (budova zámečku, 1. patro);
 • v elektronické podobě ve formátu .doc nebo .pdf (viz. níže);
 • na vyžádání zašle sociální pracovnice žádost zájemci poštou.


K žádosti je třeba doložit následující dokumenty:

Zletilý zájemce (nad 18 let)

 • Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele
 • Kopie rozhodnutí soudu o omezení/zbavení způsobilosti k právním úkonům (v případě, že byl  zájemce soudním rozhodnutím omezen/zbaven způsobilosti k právním úkonům) nebo rozhodnutí soudu o omezení ve svéprávnosti (v případě, že byl zájemce soudním rozhodnutím omezen ve svéprávnosti dle nového OZ)
 • Kopie rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (v případě, že byl  zájemce soudním rozhodnutím omezen/zbaven způsobilosti k právním úkonům/omezen ve svéprávnosti a byl mu ustanoven opatrovník)
 • Kopie posledního oznámení ČSSZ o výši přiznaného důchodu* (v případě, že zájemci byl přiznán důchod)
 • Kopie rozhodnutí ÚP o přiznání příspěvku na péči (v případě, že zájemci byl přiznán příspěvek na péči

 Nezletilý zájemce (do 18 let)

 • Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele
 • Kopie rozhodnutí ÚP o přiznání příspěvku na péči (v případě, že zájemci byl přiznán příspěvek na péči)
 • Kopie rozhodnutí ÚP o přiznání přídavku na dítě (v případě, že zájemci byl přiznán přídavek na dítě)
 • Kopie rozhodnutí soudu o svěření nezletilé osoby do péče (v případě, že nezletilý zájemce byl soudním rozhodnutím svěřen do péče jiné osobě)
 • Kopie rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy (v případě, že byla soudním rozhodnutím nařízena ústavní výchova)

 * Údaje o příjmech jsou vyžadovány s ohledem na výpočet úhrady za poskytování sociální služby. V případě nedoložení  výše příjmu nebude poskytovatelem garantováno 15 % zůstatku příjmu.

Zájemce o službu může rovnou vyplnit formulář Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby a formulář Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele. Po doručení vyplněných formulářů zpět do Domova kontaktuje sociální pracovnice zájemce s informacemi k dalšímu postupu.

Před samotným uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v DOZP Zběšičky je vhodné, aby zájemce/žadatel absolvoval minimálně jednu osobní schůzku a prohlídku zařízení.

Výjimku tvoří:

 • zájemce, který je trvale upoután na lůžko a jeho zdravotní stav nedovoluje osobní návštěvu přímo v zařízení;
 • zájemce, jehož zastupuje jako opatrovník město nebo obec;
 • jiné závažné objektivní důvody na straně zájemce.

V těchto případech je možné, aby sociální pracovnice provedla vlastní šetření v místě pobytu zájemce, jedná-li se o osobu s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

      Formuláře ke stažení:      

          Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby .doc

          Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby .pdf

          Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele .doc

          Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele .pdf

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1464085571521_2

 

 

 

Menu

Publicistický magazín Klíč ČT 2, 17. 1. 2018 15:20 hod.

Ve dnech 2. až 4. 1. 2018 proběhlo v DOZP Zběšičky, pracoviště Zběšičky a Písek, natáčení publicistického magazínu Klíč. Tento díl se odvysílá na ČT 2 dne 17. 1. 2018 od 15:20 hodin.

 

Sponzoři

Děkujeme všem velkým i malým dárcům, kteří nás podporují :-))

BZK PLUS s.r.o. Kestřany

Rotary Club Písek

Zemědělské družstvo Bernartice

Hana Marková Stará Hlína

Gabriela Havránková Písek

Zdeněk Havránek Písek

Jan Lexa České Budějovice

Jří Zelenka Rataje

Marie Mikšovská Milevsko

Glazura s.r.o. Roudnice nad Labem

Ing. Pavla Zahrádková Březnice u Bechyně

Allyn  International Services s.r.o. Praha

 

Pohodové setkání kamarádů

Záznam kabelové televize z akce. ( od 7:12 minuty )

Odkaz na záznam

Vystoupení Teddy Bandu

V dubnu se kapela Teddy Band zúčastnila hudebního festivalu Salve Caritas Salve Vita ve Strakonicích. Na videu můžete shlédnout část jejich vystoupení.

Teddy Band

19. 2. Patrik

Zítra: Oldřich

Život pod Duhou

Krátký studentský dokument o našem Denním a týdenním stacionáři Duha v Písku

Zhlédnout dokument

Integrovaná kavárna Pontes

Od června 2012 je v Písku otevřena integrovaná kavárna Pontes, kde jsou zaměstnaní klienti ze stacionáře Duha Písek spolu s dalšími lidmi se zdravotním postižením. Kavárna se nachází v těsné blízkosti Kamenného mostu. Přijďte podpořit zaměstnance kavárny v jejich úsílí uplatnit se na trhu práce.
www.kavarnapontes.cz

Návštěvnost stránek

095457