Domov

Horní menu

Informace pro zájemce

V naší sociální službě - v domově pro osoby se zdravotním postižením - nemáme aktuálně žádná volná místa.

Kontaktní zaměstnanec: Bc. Andrea Kadlecová, sociální pracovnice
tel.: 382 734 011
email: kadlecova@domovzbesicky.cz

Prohlídka Domova vždy po předešlé telefonické dohodě, možno i o víkendech.

Formulář Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby a formulář Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele lze získat:

 • přímo v zařízení v kanceláři sociální pracovnice (budova zámečku, 1. patro);
 • v elektronické podobě ve formátu .doc nebo .pdf (viz. níže);
 • na vyžádání zašle sociální pracovnice žádost zájemci poštou.


K žádosti je třeba doložit následující dokumenty:

Zletilý žadatel (nad 18 let)

 • Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele
 • Kopie rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka (v případě, že byl žadatel soudním rozhodnutím omezen ve svéprávnosti)

 Nezletilý žadatel (do 18 let)

 • Rodný list
 • Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele
 • Kopie rozhodnutí soudu o svěření nezletilé osoby do péče (v případě, že nezletilý žadatel byl soudním rozhodnutím svěřen do péče jiné osobě)
 • Kopie rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy (v případě, že byla soudním rozhodnutím nařízena ústavní výchova)

Poučení žadatele/ zákonného zástupce

Osobní údaje uvedené v žádosti, včetně citlivých informací o zdravotním stavu žadatele (formulář Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele), jsou vyžadovány za účelem evidence žádosti v evidenci žadatelů o sociální službu domova pro osoby se zdravotním postižením, popř. k dalšímu jednání směřujícímu k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. Pověřenými osobami, které jsou oprávněni zpracovávat osobní a citlivé údaje, jsou sociální pracovnice a smluvní lékař z oboru psychiatrie.

 

Zájemce o službu může rovnou vyplnit formulář Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby a formulář Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele. Po doručení vyplněných formulářů zpět do Domova kontaktuje sociální pracovnice zájemce s informacemi k dalšímu postupu.

Před samotným uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v DOZP Zběšičky je vhodné, aby zájemce/žadatel absolvoval minimálně jednu osobní schůzku a prohlídku zařízení.

Výjimku tvoří:

 • zájemce, který je trvale upoután na lůžko a jeho zdravotní stav nedovoluje osobní návštěvu přímo v zařízení;
 • zájemce, jehož zastupuje jako opatrovník město nebo obec;
 • jiné závažné objektivní důvody na straně zájemce.

V těchto případech je možné, aby sociální pracovnice provedla vlastní šetření v místě pobytu zájemce, jedná-li se o osobu s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

      Formuláře ke stažení:      

          Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby. doc

          Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby. pdf

          Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele .doc

          Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele .pdf

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1464085571521_2

 

 

 

Menu

Návštěvy u klientů DOZP Zběšičky, pracoviště Zběšičky

 

 

 

Publicistický magazín Klíč ČT 2, 17. 1. 2018 15:20 hod.

Ve dnech 2. až 4. 1. 2018 proběhlo v DOZP Zběšičky, pracoviště Zběšičky a Písek, natáčení publicistického magazínu Klíč. Tento díl se odvysílá na ČT 2 dne 17. 1. 2018 od 15:20 hodin.

 

Sponzoři

Děkujeme všem velkým i malým dárcům, kteří nás podporují :-))

Paní Ludmila Stýblová z Vlachova Březí

Paní Kateřina Šolcová - projekt dětského příměstského tábora v Písku

Nadace Charty77. Praha 1

Kočí a.s., Písek

Dispo Mask Czech s.r.o.,    Praha 4

Faurecia Components Písek s.r.o.

Vlastimil Chval, Planá nad Lužnicí

Adolf Mareš, Boršov nad Vltavou

paní Velická , Nepotřebné věci od vás - pomáhají dětem od nász.s., Písek

BZK PLUS s.r.o. Kestřany

Rotary Club Písek

Zemědělské družstvo Bernartice

Hana Marková Stará Hlína

Gabriela Havránková Písek

Zdeněk Havránek Písek

Jan Lexa České Budějovice

Jří Zelenka Rataje

Marie Mikšovská Milevsko

Glazura s.r.o. Roudnice nad Labem

Ing. Pavla Zahrádková Březnice u Bechyně

Allyn  International Services s.r.o. Praha

Obyvatelé Obce Křenovice

 

Pohodové setkání kamarádů

Záznam kabelové televize z akce. ( od 7:12 minuty )

Odkaz na záznam

Vystoupení Teddy Bandu

V dubnu se kapela Teddy Band zúčastnila hudebního festivalu Salve Caritas Salve Vita ve Strakonicích. Na videu můžete shlédnout část jejich vystoupení.

Teddy Band

4. 6. Dalibor

Zítra: Dobroslav

Život pod Duhou

Krátký studentský dokument o našem Denním a týdenním stacionáři Duha v Písku

Zhlédnout dokument

 

 

Návštěvnost stránek

155234