Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Chráněné bydlení > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Aktuální informace o volných místech v chráněném bydlení poskytne sociální pracovnice:

Bc. Eva Vodičková - tel. +420 382 215 232, GSM: +420 606 286 986

Naše služby jsou poskytovány na adrese: DOZP Zběšičky - pracoviště Duha Písek, Jana Mukařovského 2309 a Budějovická 328, 397 01 Písek.

Služba je poskytována nepřetržitě.

Pokud máte zájem o nabízené služby, stáhněte si žádost o přijetí nebo si domluvte osobní návštěvu. Vše Vám rádi ukážeme a vysvětlíme.

Žádost o přijetí do chráněného bydlení (DOC)

Vyjádření lékaře (DOC)

Vyplněnou žádost s potřebnými přílohami doručte osobně či poštou na výše uvedenou adresu. Po přijetí žádosti Vás budeme kontaktovat s informacemi o dalším průběhu jednání, popřípadě s žádostí o doložení chybějících příloh.

Přílohy:

  • Vyjádření o zdravotním stavu žadatele 
  • Kopie usnesení soudu – Listina o ustanovení opatrovníka, případně rozsudek o omezení svéprávnosti. 
  • V případě žádosti o sníženou úhradu poslední oznámení ČSSZ o výši přiznaného důchodu
  • Kopie rozhodnutí ÚP o přiznání příspěvku na péči.
  • Kopie průkazky zdravotní pojišťovny.

Postup při podání žádosti

Komu služba není určena

V souladu s § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách může zařízení odmítnout poskytnutí sociálních služeb osobám, když:

  • neposkytuje sociální službu, o kterou žadatel žádá nebo nespadá do cílové skupiny;
  • nemá zařízení dostatečnou volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby;
  • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové služby;
  • žadateli vypověděl v době kratší než 6 měsíců předchozí smlouvu z důvodu porušování povinností.

Pokud se zájemce o službu dohodne s poskytovatelem na podmínkách služby, bude se zájemcem uzavřena Smlouva o poskytnutí sociální služby.

Ceník služeb

Za zvolené služby platí uživatel každý měsíc částku úhrady. Výše úhrad za poskytované sociální služby je upravena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.  Úhrada za poskytnuté sociální služby v našem zařízení vychází z aktuálního ceníku (viz Dokumenty) a je sjednána ve smlouvě o poskytování sociálních služeb.