Domov

Horní menu

Vzdělávání

Výchovně vzdělávací centrum

Centrum se snaží ve spolupráci s ostatními úseky Domova co nejvíce napomoci rozvoji jedince ve všech složkách jeho osobnosti.

Základní činnosti centra

  • Zajištění vzdělávání klientů mladších 17 let, plnících povinnou školní docházku, v Základní škole při Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech
  • Umožnění, na základě výsledků psychologického a pedagogického vyšetření, jiného způsobu vzdělávání klientů mladších 17 let, jež je zajišťován podle § 42 zákona č.561/2004 Sb. Způsob vzdělávání je stanoven odborem školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu místně příslušného místu trvalého pobytu dítěte se souhlasem zákonného zástupce. Na sestavování individuálních vzdělávacích plánů a výuce se podílí vychovatelka centra, rehabilitační pracovnice Domova a pracovníci SPC Strakonice. Podle IVP probíhá tzv. individualizované vzdělávání. Při výuce se podle individuálních potřeb žáka snažíme rozvinout komunikační dovednosti, vnímání, jemnou motoriku, pohyblivost, sebeobslužné návyky aj. Každá dovednost, kterou si žáci osvojí přispívá ke zlepšení kvality jejich života.
  • Pro klienty starší 17 let centrum nabízí smysluplné trávení volného času. V dopoledních hodinách mohou navštěvovat vyučování, odpoledne si mohou vybrat z nabídky sociálně aktivizačních činností centra.

Sociálně aktivizační činnosti v centru

  • Sportovní klub Dravci
  • Hudební skupina Teddy Band

Další vzdělávání

V zařízení je zřízeno detašované pracoviště Praktické školy Písek - Praktické školy jednoleté.

Návštěvy u klientů DOZP Zběšičky, pracoviště Zběšičky

 

 

 

Publicistický magazín Klíč ČT 2, 17. 1. 2018 15:20 hod.

Ve dnech 2. až 4. 1. 2018 proběhlo v DOZP Zběšičky, pracoviště Zběšičky a Písek, natáčení publicistického magazínu Klíč. Tento díl se odvysílá na ČT 2 dne 17. 1. 2018 od 15:20 hodin.

 

Sponzoři

Děkujeme všem velkým i malým dárcům, kteří nás podporují :-))

Paní Ludmila Stýblová z Vlachova Březí

Paní Kateřina Šolcová - projekt dětského příměstského tábora v Písku

Nadace Charty77. Praha 1

Kočí a.s., Písek

Dispo Mask Czech s.r.o.,    Praha 4

Faurecia Components Písek s.r.o.

Vlastimil Chval, Planá nad Lužnicí

Adolf Mareš, Boršov nad Vltavou

paní Velická , Nepotřebné věci od vás - pomáhají dětem od nász.s., Písek

BZK PLUS s.r.o. Kestřany

Rotary Club Písek

Zemědělské družstvo Bernartice

Hana Marková Stará Hlína

Gabriela Havránková Písek

Zdeněk Havránek Písek

Jan Lexa České Budějovice

Jří Zelenka Rataje

Marie Mikšovská Milevsko

Glazura s.r.o. Roudnice nad Labem

Ing. Pavla Zahrádková Březnice u Bechyně

Allyn  International Services s.r.o. Praha

Obyvatelé Obce Křenovice

 

Pohodové setkání kamarádů

Záznam kabelové televize z akce. ( od 7:12 minuty )

Odkaz na záznam

Vystoupení Teddy Bandu

V dubnu se kapela Teddy Band zúčastnila hudebního festivalu Salve Caritas Salve Vita ve Strakonicích. Na videu můžete shlédnout část jejich vystoupení.

Teddy Band

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

Život pod Duhou

Krátký studentský dokument o našem Denním a týdenním stacionáři Duha v Písku

Zhlédnout dokument

 

 

Návštěvnost stránek

159796