Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Domov Zběšičky > Vzdělávání

Vzdělávání

Výchovně vzdělávací centrum

Centrum se snaží ve spolupráci s ostatními úseky Domova co nejvíce napomoci rozvoji jedince ve všech složkách jeho osobnosti.

Základní činnosti centra

  • Zajištění vzdělávání klientů mladších 17 let, plnících povinnou školní docházku, v Základní škole při Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech
  • Umožnění, na základě výsledků psychologického a pedagogického vyšetření, jiného způsobu vzdělávání klientů mladších 17 let, jež je zajišťován podle § 42 zákona č.561/2004 Sb. Způsob vzdělávání je stanoven odborem školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu místně příslušného místu trvalého pobytu dítěte se souhlasem zákonného zástupce. Na sestavování individuálních vzdělávacích plánů a výuce se podílí vychovatelka centra, rehabilitační pracovnice Domova a pracovníci SPC Strakonice. Podle IVP probíhá tzv. individualizované vzdělávání. Při výuce se podle individuálních potřeb žáka snažíme rozvinout komunikační dovednosti, vnímání, jemnou motoriku, pohyblivost, sebeobslužné návyky aj. Každá dovednost, kterou si žáci osvojí přispívá ke zlepšení kvality jejich života.
  • Pro klienty starší 17 let centrum nabízí smysluplné trávení volného času. V dopoledních hodinách mohou navštěvovat vyučování, odpoledne si mohou vybrat z nabídky sociálně aktivizačních činností centra.

Sociálně aktivizační činnosti v centru

  • Sportovní klub Dravci
  • Hudební skupina Teddy Band

Další vzdělávání

V zařízení je zřízeno detašované pracoviště Praktické školy Písek - Praktické školy jednoleté.