Fakultativní služby

  • Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky (dále jen „Domov“), pracoviště Zběšičky, jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb nabízí svým uživatelům běžný rozsah základních činností stanovených v § 48, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Tyto zákonem vymezené základní činnosti má každý uživatel vyjmenovány ve sjednané smlouvě. Za tyto základní činnosti hradí uživatel smluvně sjednanou úhradu, která se skládá z částek za stravování, za ubytování a za úkony péče (ve výši 100 % přiznaného příspěvku na péči).
  • Kromě základních činností může Domov poskytovat uživatelům i fakultativní služby. Fakultativní služby jsou činnosti, které uživateli poskytuje Domov pravidelně nebo nepravidelně, jsou poskytovány nad rámec základních činností a zařízení z nich plynou vyšší, jinou formou nehrazené, náklady.
  • Na úhradu fakultativních služeb se nevztahuje zákonná povinnost zachování minimálního zůstatku vlastních příjmů uživatele v pobytové službě. Úhradu fakultativních služeb si uživatel hradí ze zůstatků vlastních příjmů, případně z úspor po zaplacení úhrady za stravu a ubytování. Fakultativní službu nelze poskytnout uživateli, který nemá finanční prostředky k její úhradě.
  • Úhrady fakultativních služeb se netýkají nezletilých uživatelů.

Sazebník fakultativních služeb.pdf