Poděkování skautům

Děkujeme všem skautům z Opařan, kteří nám nabídli pomoc v době, kdy jsme bojovali s koronavirovou nákazou, a pomohli s údržbou zahrady a okolí našeho Domova. Ještě jednou všem velký dík.