Domov

Vyhledat v textu

Horní menu

Výchovně vzdělávací centrum

Centrum se snaží ve spolupráci s ostatními úseky Domova co nejvíce napomoci rozvoji jedince ve všech složkách jeho osobnosti.

Základní činnosti centra :

  • Zajištění vzdělávání klientů mladších 17 let, plnících povinnou školní docházku, v Základní škole při Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech
  • Umožnění, na základě výsledků psychologického a pedagogického vyšetření, jiného způsobu vzdělávání klientů mladších 17 let, jež je zajišťován podle § 42 zákona č.561/2004 Sb. Způsob vzdělávání je stanoven odborem školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu místně příslušného místu trvalého pobytu dítěte se souhlasem zákonného zástupce. Na sestavování individuálních vzdělávacích plánů a výuce se podílí vychovatelka centra, rehabilitační pracovnice Domova a pracovníci SPC Strakonice. Podle IVP probíhá tzv. individualizované vzdělávání. Při výuce se podle individuálních potřeb žáka snažíme rozvinout komunikační dovednosti, vnímání, jemnou motoriku, pohyblivost, sebeobslužné návyky aj. Každá dovednost, kterou si žáci osvojí přispívá ke zlepšení kvality jejich života.
  • Pro klienty starší 17 let centrum nabízí smysluplné trávení volného času. V dopoledních hodinách mohou navštěvovat vyučování, odpoledne si mohou vybrat z nabídky sociálně aktivizačních činností centra.

Sociálně aktivizační činnosti v centru :

  • Sportovní klub Dravci
  • Hudební skupina Teddy Band

 

Menu

Sponzorský dar

V sobotu 30.ledna 2016 navštívila náš Domov zástupkyně firmy Allyn International, s.r.o. paní Petra Horská a předala panu řediteli Ing.Pavlu Pecháčkovi finanční sponzorský dar ve výši 30.773,- Kč. Získané prostředky budou použity na zkvalitnění poskytovaných služeb. Celé firmě a jejím zaměstnancům všichni klientky a klienti velice děkují.

Fotografie z předání

Sponzoři

Děkujeme všem velkým i malým dárcům, kteří nás podporují.

BZK PLUS s.r.o. Kestřany

Rotary Club Písek
Kočí a.s.
Město Písek
Beton Písek spol. s r.o.
REKULTIVACE Písek s.r.o.
Michal Kupec Milevsko
CYKLOŠVEC s.r.o.
Lékárna Aspasia Milevsko
Agentura Lion Audio
Cookieland Petr Boháč
Nakladatelství Triton s.r.o.
Zemědělské družstvo Bernartice
Jiří Zelenka Rataje
Zdeněk Havránek Písek
Jan Lexa České Budějovice
OMV
Pekárna Vacov
Cukrárna Emil Gaigher Písek
Casta a.s.

 

Pohodové setkání kamarádů

Záznam kabelové televize z akce. ( od 7:12 minuty )

Odkaz na záznam

Vystoupení Teddy Bandu

V dubnu se kapela Teddy Band zúčastnila hudebního festivalu Salve Caritas Salve Vita ve Strakonicích. Na videu můžete shlédnout část jejich vystoupení.

Teddy Band

24. 11. Emílie

Zítra: Kateřina

Život pod Duhou

Krátký studentský dokument o našem Denním a týdenním stacionáři Duha v Písku

Zhlédnout dokument

Integrovaná kavárna Pontes

Od června 2012 je v Písku otevřena integrovaná kavárna Pontes, kde jsou zaměstnaní klienti ze stacionáře Duha Písek spolu s dalšími lidmi se zdravotním postižením. Kavárna se nachází v těsné blízkosti Kamenného mostu. Přijďte podpořit zaměstnance kavárny v jejich úsílí uplatnit se na trhu práce.
www.kavarnapontes.cz

Návštěvnost stránek

093231